Oczekiwane rezultaty

W wyniku realizacji projektu eksperci oraz władze na szczeblu centralnym i regionalnym (lub inne podmioty decyzyjne) otrzymają argumenty niezbędne do prowadzenia dyskusji nad przyszłością polityki spójności i rozwoju regionalnego. Korzyści odczują również naukowcy, którzy będą mieli możliwość bardziej praktycznego podejścia do swoich zainteresowań naukowych. Ponadto dla wszystkich czytelników Raportu Końcowego oraz publikacji prezentującej wyniki projektu, jak również dla uczestników konferencji końcowej, wyniki projektu i praktyczne rekomendacje będą stanowiły źródło informacji na temat procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności.

Realizacja  projektu przyczyni się ponadto do wypracowania ram sprawnej i korzystnej współpracy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a partnerami społeczno-gospodarczymi i środowiskami naukowymi, w zakresie aplikowania, programowania i zarządzania środkami strukturalnymi w Polsce. Projekt będzie także stanowił wsparcie systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, oceny i kontroli NSS dla osiągnięcia możliwie najwyższej efektywności interwencji instrumentów strukturalnych w tym: proces ewaluacji, pozwalający wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym.

 

Czas realizacji projektu:1 sierpnia 2009 r. - 30 listopada 2009 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze Europejskie na poziomie NSS"