Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze Europejskie na poziomie NSS"

 

Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej”, realizowanego w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbyła się 20 listopada 2009 r. w Łodzi w siedzibie Instytutu EEDRI przy SWSPiZ.

W pierwszej części konferencji (moderowanej przez dr Tomasza Klimczaka z WYG International) uczestnicy zapoznali się z prezentacjami, odnoszącymi się do koncepcji „dobrego współrządzenia”. Prof. Anna Rogut, przedstawiła genezę tego zjawiska oraz jego kontekst w odniesieniu do regionalnych systemów innowacji. Następnie, dwóch prelegentów zagranicznych, reprezentujących Clark University (USA), przedstawiło zagadnienia związane z kulturowymi aspektami współrządzenia; prof. Thomas Massey, zaprezentował wnioski płynące dla koncepcji dobrego współrządzenia, wynikające z wielowiekowych tradycji konfucjanizmu w Chinach, natomiast prof. Max Hess – wyniki badań odnoszących się do wielokulturowych aspektów dobrego współrządzenia.

W drugiej części konferencji, prowadzonej przez Elżbietę Hibner, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, zostały zaprezentowane polskie doświadczenia związane z realizacją postulatów dobrego współrządzenia. Paweł Czyż zaprezentował wyniki realizacji badań zrealizowanych w ramach projektu, a prelegenci reprezentujący przedsięwzięcia wpisujące się w realizację postulatów dobrego współrządzenia: Hanna Wygocka (Kujawsko – Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców), Elżbieta Sztorc (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego) oraz Marcin Postawka (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego) zapoznali uczestników z założeniami zrealizowanych przedsięwzięć. Ostatnią z prezentacji było wystąpienie dra Michała Opieczyńskiego, który przedstawił wnioski i rekomendacje płynące z  badań przeprowadzonych w ramach projektu „Governance jako droga zwiększania zaangażowania podmiotów niepublicznych w realizację celów polityki regionalnej”.

Po zakończeniu konferencji odbyła się ceremonia wręczenia okolicznościowych dyplomów laureatom i wyróżnionym w konkursie „Liderzy wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce”, której dokonali: przedstawiciel Ministra Rozwoju Regionalnego, Kinga Baranowska oraz przedstawiciel Grupy Roboczej Konwentu Marszałków RP ds. Regionalnych Systemów Innowacji, Bartosz Muszyński.