Główne cele

Dostarczenie władzom regionalnym (lub innym podmiotom decyzyjnym) wiedzy oraz narzędzi służących do innowacji zwiększenia efektywności interwencji publicznej w zakresie budowy regionalnych systemów innowacji.

Cele szczegółowe niniejszego projektu:

  • opracowanie narzędzia (zestawu wskaźników) służących do pomiaru realizacji zasady governance w odniesieniu do rozwoju regionalnych systemów innowacji,
  • opracowanie zestawu rekomendacji dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i administracji samorządowej szczebla regionalnego w zakresie wdrożenia
    rozwiązań w zakresie governance w odniesieniu do rozwoju regionalnych systemów innowacji,
  • zorganizowanie konferencji końcowej przedstawiającej wyniki projektu,
  • przygotowanie publikacji prezentującej wyniki projektu.

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Konkursu Dotacji - "Fundusze Europejskie na poziomie NSS"